ukraine unitedkingdom
 • alex@deltahouse.ua
 • 38 044 2096707

Блог

 • 0

 • 0

Альтернативні джерела енергії

Альтернати́вні джере́ла ене́ргії — будь-яке джерело енергії, яке є альтернативою викопному паливу.

Це поновлювані джерела, до яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти Землі, та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично у довкіллі.

2

Сонячна енергетика — використання сонячної енергії для отримання енергії в будь-якому зручному для її використання вигляді. Сонячна енергетика використовує поновлюване джерело енергії і в перспективі може стати екологічно чистою, тобто такою, що не виробляє шкідливих відходів. На сьогодні сонячна енергетика широко застосовується у випадках, коли малодоступність інших джерел енергії в сукупності з достатньою кількістю сонячного випромінювання виправдовує її економічно.


 • 0

Енергоефективність

Енергоефективність — ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів. Використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення будівель або технологічних процесів на виробництві. Ця галузь знань перебуває на стику інженерії, економіки,юриспруденції і соціології.
На відміну від енергозбереження (заощадження, збереження енергії), головним чином спрямованого на зменшення енергоспоживання, енергоефективність (корисність енергоспоживання) — корисне (ефективне) витрачання енергії.

20122015_1

Для населення — це значне скорочення комунальних витрат, для країни — економія ресурсів, підвищення продуктивності промисловості і конкурентноздатності, для екології — обмеження викиду парникових газів в атмосферу, для енергетичних компаній — зниження витрат на паливо і необґрунтованих витрат на будівництво.
Для оцінки енергоефективності для продукції або технологічного процесу використовується «показник енергетичної ефективності», який оцінює споживання або втрати енергетичних ресурсів.
Енергоефективні технології можуть застосовуватися в освітленні (наприклад, плазмові світильники на основі сірки), в опаленні (інфрачервоне опалення,теплоізоляційні матеріали).

Енергоефективність у світі
Починаючи з 1970-х рр. багато країн впроваджували політику і програми з підвищення енергоефективності. Сьогодні на промисловий сектор припадає майже 40% річного світового споживання первинних енергоресурсів і приблизно така ж частка світових викидів вуглекислого газу. Прийнято міжнародний стандарт ISO 50001, який регулює в тому числі енергоефективність.

20122015_2

Європейський Союз
У загальному обсязі кінцевого споживання енергії в державах ЄС частка промисловості становить 28,8%, частка транспорту — 31%, сфери послуг — 47%. З урахуванням того, що близько 1/3 обсягу енергоспоживання витрачається на житловий сектор, у 2002 році була прийнята Директива Європейського Союзу за енергетичними показниками будівель, де визначалися обов’язкові стандарти енергоефективності будівель. Ці стандарти постійно переглядаються у бік посилення, стимулюючи розробку нових технологій.

Сегментом, який найшвидше зростає, є освітлення — 22% всіх проектів пов’язані із заміною освітлювального обладнання на енергоефективне і заходами з управління освітленням. Крім них застосовується управління котлами, підвищення їх ефективності та оптимізація їх режимів, впровадження ізоляційних матеріалів, фотогальваніка та ін.

Будівництво та будівлі
У розвинених країнах на будівництво та експлуатацію витрачається близько половини всієї енергії, у країнах, що розвиваються — приблизно третина. Це пояснюється великою кількістю в розвинених країнах побутової техніки.

Міжнародні програми енергоефективності


 

Read More


 • 0

Пассивные дома CEEC

Энергоэффективная база отдыха 😉
sLOVEnia


 • 0

Энергоэффективные дома CEEC

13122015

На доставку конструкції будинку площею 150-200 м2, використовуються чотири вантажних автомобілі MEGA. Можливість під`їзду безпосередньо до фундаменту автомобілів MEGA, оптимізує час та витрати на монтаж конструкції. В разі складних під’їзних шляхів, використовується вантажівки з маніпуляторами для перевантаження. www.ceec.com.ua


 • 0

Енергозбереження та відновлювальні джерела енергії

gdansk

Ось і запрошення отримали) На наступному тижні Польсько-Норвезька конференція “Енергозбереження та відновлювальні джерела енергії”. Сподіваємось отримати цікаву інформацію. Усіма актуальними цікавинками поділимося з вами 😉
www.ceec.com.ua


 • 0

Плануєте будівництво за кордоном?

Ми станемо надійною ланкою,  здатною власними силами вирішити повний комплекс завдань, пов’язаних з проектуванням, будівництвом і експлуатаційним обслуговуванням об’єктів будівництва за сучасною збірною технологією (приватні будинки, дитячі садки, школи, готелі, адміністративні та громадські будівлі, надбудови та інше). Ми надамо вам допомогу створити сучасний енергоефективний простір у більшості країн європейського союзу (Словенія, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Польща, Словаччина, Італія, Франція, Хорватія). Наш підхід дозволяє чітко контролювати всі етапи реалізації проекту та гарантувати максимально якісний кінцевий результат. Ми маємо можливість запропонувати вам взаємодіяти з однією компанією протягом усього періоду будівництва, та відповідно економити свій час, сили та бути впевненими в успіху проекту.
euceec


 • 0

Дерево міцніше за сталь!

FERTIGHAUS CEEC

При пожежі відбувається карбонізація деревини, її типова оцінка 0,6 мм на хвилину, що враховується при проектуванні збірних дерев’яних конструкцій. Елементи конструкції обвуглюються дуже повільно, від поверхні
всередину, що запобігає доступу кисню до деревини. Необвуглені елементи дерев’яного каркасу здатні утримуватися не змінюючи форму, і, отже, не викликають тиску і не передають навантаження на інші структурні елементи, що могло б призвести до руйнування конструкції. Дерев’яна конструкція сучасного збірного будинку ізольована негорючими будівельними матеріалами, такими як, кам’яна вата і з обох сторін зашита вогнестійкими плитами Fermacell. Тому в будинках безпечно перебувати у випадку пожежі, так як конструкція захищена, незважаючи на горючість дерева. В залежності від типу конструкції пожежна стійкість REI60-REI90
www.ceec.com.ua


 • 0

Індивідуальність збірного будівництва

1

Питання про «типовість» проектів від провідних європейських виробників збірних будинків залишилось в минулому. Часи, коли було декілька десятків незмінних проектів будинків з встановленими жорсткими обмеженнями по архітектурі і наповненню залишилися в минулому.

Якщо ви будуєте будинок для родини, маєте можливість спроектувати цей будинок відповідно до власних уявлень, побажань та потреб. Більше двох третин усіх збірних будинків, вироблених в Європі, в даний час є індивідуальними проектами.


 • 0

Сучасні європейські збірні будівлі є продуктом високих технологічних рішень

Сучасні європейські збірні будівлі є швидким, точним, погодонезалежним, вогнестійким, стійким до потужних землетрусів, енергоефективним та екологічним продуктом високих технологічних рішень.

2

З урахуванням усіх цих переваг в найбільш розвинених країнах Європи, збірні будинки є широко визнаним реальним рішенням для постійного і здорового способу життя. Ми завжди стежимо за тенденціями розвитку та інноваціями в галузі матеріалів, екології та енергозбереження. Важливо щоб кожен будинок став плодом індивідуального бажання, тому, щоб задовольнити клієнта, ми завжди орієнтуємось на особистість.